5. Νοεμβρίου 2006 || 3.49

Ιερός Λόχος 1942-1945


Το εξώφυλλο του βιβλίου "Ιερός Λόχος" του Αναστάσιου Βλαχοσταθόπουλου.
"Ιερός Λόχος 1942-1945" του Αναστάσιου Βλαχοσταθόπουλου.
Εκδόσεις "Ελεύθερη Σκέψις", 2006.

Ο Ιερός Λόχος ήταν ένα ειδικά εκπαιδευμένο τμήμα του Ελληνικού Στρατού που έδρασε στην Βόρειο Αφρική, το Αιγαίο Πέλαγος και τα Δωδεκάνησα στην περίοδο 1942-1945. Η εργασία αυτή είναι προϊόν πολυετούς μελέτης του συγγραφέα και συνοδεύεται από 150 περίπου σπάνιες φωτογραφίες. Ειδικό κεφάλαιο για το στρατιωτικό υλικό που χρησιμοποιούσε ο επίλεκτος αυτός λόχος.


Δημοσκόπηση

Πρέπει να γίνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα για την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ;
Δεν ξέρω - δεν απαντώ
Όχι
Ναι