Άμεση δημοκρατία (αντί κλεπτοκρατίας)

 • Δημοσιεύτηκε: 05 Απρίλιος 2013

  «Άμεση δημοκρατία (αντί κλεπτοκρατίας)» του Κωνσταντίνου Κόλμερ.
  Εκδόσεις «Λιβάνη», Αθήνα, 2013.

  Στην Ελλάδα η οικονομική κρίσις είναι αποτέλεσμα πολιτικής εξαχρειώσεως. Το δημοκρατικό πολίτευμα έχει διαφθαρεί από την κλεπτοκρατία των πολιτικών και την ανομία των κομμάτων. Διά να αποκατασταθεί η δημοκρατία και η ισχύς των νόμων, χρειάζεται ο κόλαφος των παρανομούντων και η συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση. Η άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και η εκλογή των 105 αντιπροσώπων στην εθνοσυνέλευση, επί τετραετή θητεία, διαχωρίζει την εκτελεστική από την νομοθετική εξουσία. Ο διορισμός του Πρωθυπουργού απ' τον Πρόεδρο και η πρόσληψη ειδικών στα δέκα υπουργεία διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της δημοσίας διοικήσεως.

  Η δικαιοσύνη και η εθνική ασφάλεια ασκούνται από τους φυσικούς τους φορείς. Η μετάβαση στην Προεδρική Δημοκρατία έχει ανάγκην καταλύτη, που απέχει της πολιτικής, αλλά αποτελεί εγγύηση της δημοκρατίας. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες προέρχονται από την κυβέρνηση με προτάσεις νόμων και από τον λαό, μέσω δημοψηφισμάτων, που αποδέχεται η εθνοσυνέλευση ή απορρίπτει, χωρίς την ανατροπή της κυβερνήσεως. Η ανάκληση των αξιωματούχων αποτελεί ανάχωμα κατά της διαφθοράς των εξουσιαστών και γίνεται εις εθνικό, περιφερειακό και τοπικό πεδίο με λαϊκή ή δικαστική πρωτοβουλία.

  Η στοιχειώδης και μέση εκπαίδευση αυτονομείται εις περιφερειακό επίπεδο με δημοσίους και ιδιωτικούς πόρους και η ανωτάτη παιδεία αυτοδιοικείται. Η απαραίτητη, για τις δεξιότητες του λαού, τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση εξασφαλίζεται από τις επιχειρήσεις και στα ειδικά σχολεία.

  Η Ελλάς δεν έχει ανυπέρβλητο οικονομικό πρόβλημα. Η επανεθνικοποίηση της νομισματικής πολιτικής και η ενίσχυση της δημοσιονομικής ευσταθείας θα επαναφέρουν την οικονομική ανάπτυξη, από την οποία και μόνο δύναται να εξοφληθεί το δημόσιον χρέος, μετά από προσαρμογή στις δυνατότητες ρευστότητας της χώρας. Η αποκέντρωση της διοικήσεως και η αποκατάσταση της δημογραφικής ευρωστίας του λαού εξασφαλίζουν την επιβίωση του ελληνικού έθνους. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας αποτελεί χρέος της παρούσης έναντι των μελλοντικών γενεών.

  Κατηγορία: