Όχι στην Τουρκία

  • Δημοσιεύτηκε: 15 Δεκέμβριος 2004

    Η αφίσα του Ελληνικού Μετώπου κατά της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Κατηγορία: