Όχι στην Τουρκία

  • Δημοσιεύτηκε: 01 Μάιος 2004

    Η αφίσα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ κατά της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Κατηγορία: