Ανικανοποίητα τα αιτήματα των βασανισθέντων Βορειοηπειρωτών

 • Δημοσιεύτηκε: 22 Νοέμβριος 2007

  Με την υπ.αριθμ. Π48-19569/ΑΣ8942 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ Β' 1127/11-08-03) συνεστήθη επιτροπή που είχε ως στόχο "τον σχεδιασμό πολιτικής της εν γένει περιθάλψεως και υποστηρίξεως" των φυλακισθέντων και βασανισθέντων ελληνικής καταγωγής Αλβανών υπηκόων.

  Παρά την πάροδο τεσσάρων και πλέον ετών, τα αιτήματα των Βορειοηπειρωτών, παραμένουν ανικανοποίητα. Καμία ενημέρωση δεν υπάρχει, για την υλοποίηση οποιουδήποτε σχετικού προγράμματος.

  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Έχει γίνει η μελέτη κόστους για την οποία είχε δεσμευτεί ο τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Μολυβιάτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και τι προβλέπει;
  • Σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να δεσμεύσει κονδύλια από τον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί για τα προγράμματα αυτά;

  Στα πλαίσια της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τέθηκε το θέμα των Βορειοηπειρωτών, οι οποίοι ενώ υπέφεραν τόσα, επειδή επέμεναν να δηλώνουν Έλληνες, σήμερα, ακόμα αναμένουν αυτά που τους είχε υποσχεθεί η Πολιτεία.

  Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ.
  Βορίδης Μάκης