Επιμένει ο ΟΤΕ για το Indymedia

 • Δημοσιεύτηκε: 09 Ιούλιος 2009

  Όπως προαναγγείλαμε η υπόθεση Indymedia έχει ακόμη πολύ ψωμί. Δεν πρόλαβε ο πρόεδρος του ΕΔΕΤ και φίλος του πρωθυπουργού κ. Τσανάκας να στείλει την επιστολή «αποποιήσεως ευθυνών» προς τον ΟΤΕ και ο τελευταίος απέστειλε νέο εξώδικο, όπου πλέον θέτει τον κ. Τσανάκα προ των ευθυνών του και του ζητά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να σταματήσει η λειτουργία του Athens Indymedia και οποιασδήποτε άλλης σελίδας φιλοξενείται από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και δεν εξυπηρετεί ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  Ο κ. Τσανάκας, ο οποίος εχθές αρνήθηκε ουσιαστικά να εκπληρώσει τους όρους της συμβάσεως που έχει υπογράψει το ΕΔΕΤ με τον ΟΤΕ, χαρακτηρίζοντας «καταχρηστική την ερμηνεία που δίνει ο ΟΤΕ στον όρο της σύμβασης που προβλέπει ότι το δίκτυο οπτικών ινών του ΟΤΕ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς».

  Ωστόσο, ο ΟΤΕ απειλεί ανοικτά πλέον το ΕΔΕΤ ότι εάν ο κ. Τσανάκας δεν ενεργήσει ανάλογα, θα ενεργοποιήσει τα όσα υπαγορεύει το άρθρο 3, παρ. 3 της μεταξύ τους συμβάσεως και «θα αναστείλει την σύνδεση του παραβαίνοντος φορέα του ΕΔΕΤ (σ.σ. του Πολυτεχνείου) έως ότου συμμορφωθεί».

  Την ίδια ώρα, σιγή ιχθύος τηρεί το επίσημο κράτος, στο οποίο υπάγεται η υπόλογη επιχείρηση ΕΔΕΤ Α.Ε. Καμία παρέμβαση δεν έχει υπάρξει, τόσο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, όσο και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα εξώδικα του ΟΤΕ έχουν κοινοποιηθεί και στα δύο υπουργεία. Τόσο αυτό όσο και η πλήρης αποστασιοποίηση του πολιτικού κόσμου, με εξαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ποιος κάνει κουμάντο σ' αυτόν τον τόπο...


  Το νέο εξώδικο του ΟΤΕ

  ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 99), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

  ΠΡΟΣ

  Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΔΕΤ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

  1. Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Ηλιουπόλεως 2 - 4, Υμηττός), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

  2. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.

  3. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.

  Με την με αρ. πρωτ. 2820/ΠΤ/1.7.2009 επιστολής σας, που μας αποστείλατε με τηλεομοιότυπο στις 3.7.2009, σε απάντηση της από 30.6.2009 εξώδικης δήλωσης - πρόσκλησής μας, αναφέρετε επί λέξει ότι: «Διευκρινίζουμε ότι η διαπίστωση της συμβατικά ορθής χρήσης των ινών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. αφορά στην πιστοποίηση ότι οι συγκεκριμένες ίνες καταλήγουν σε εκπαιδευτικό-ερευνητικό φορέα, και στην συγκεκριμένη περίπτωση, στον χώρο του ΕΜΠ». Μετά την δήλωσή σας αυτή, ότι δηλ. οι οπτικές ίνες που σας έχουμε παραχωρήσει καταλήγουν στην συγκεκριμένη περίπτωση στο χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την οποία και αποδεχόμαστε ως αληθή, παρέλκει προς το παρόν ο προβλεπόμενος στο άρθρο 10 παρ. 5 της από 9.6.2008 μεταξύ μας συμβάσεως έλεγχος.

  Περαιτέρω, στην ίδια ως άνω επιστολή σας αναφέρετε επί λέξει ότι: «Αναφορικά με την συμβατική υποχρέωση ημών (άρθρο 3 της ως άνω σύμβασης) «να δεσμεύουμε τους φορείς μας με τον πιο πρόσφορο τεχνικά και νομικά τρόπο ότι οι ίνες θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς», σας ενημερώνουμε ότι: (α) όλοι οι Φορείς ημών έχουν αποδεχθεί σχετικό κανονισμό χρήσης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου ΕΔΕΤ και (β) οι ιδρυτικοί νόμοι του κάθε Φορέα προσδιορίζουν τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό σκοπό τους».

  Επειδή στον ως άνω κανονισμό χρήσης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου ΕΔΕΤ, τον οποίο, όπως μας δηλώνετε, έχουν αποδεχθεί όλοι οι Φορείς που είναι συνδεδεμένοι και επομένως και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ορίζεται ότι: «3. Η ακαδημαϊκή - ερευνητική, μη εμπορική φύση του ΕΔΕΤ σημαίνει ότι επιτρέπεται η παροχή δωρεάν υπηρεσιών προς όφελος κυρίως της Ελληνικής Ακαδημαϊκής - Ερευνητικής κοινότητας και ως αποτέλεσμα όλου του Διαδικτύου. Ταυτόχρονα σημαίνει ότι ... δεν επιτρέπεται η χρήση του ΕΔΕΤ για άλλους σκοπούς πέρα των ερευνητικών και εκπαιδευτικών όπως προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω το ΕΔΕΤ έχει δικαίωμα, μετά από κατάλληλη επίσημη προειδοποίηση, να αναστείλει την σύνδεση του παραβαίνοντος φορέα του ΕΔΕΤ έως ότου συμμορφωθεί» (άρθρο 3 παρ. 3).

  Επειδή, όπως είναι ευρέως γνωστό, το ΕΜΠ επιτρέπει την πρόσβαση σε τρίτο που εμφανίζεται με την ιστοσελίδα Indymedia Athens, ο οποίος προβαίνει στην χρήση των συγκεκριμένων ινών που σας έχουμε παραχωρήσει και στην χρήση του δικτύου σας για σκοπούς οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την έρευνα και την εκπαίδευση, πράγμα το οποίο συνιστά σαφή παραβίαση εκ μέρους σας των όρων της εν λόγω μεταξύ μας συμβάσεως.

  Επειδή, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω μεταξύ μας συμβάσεως και της ως άνω διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 3 του κανονισμού χρήσης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου ΕΔΕΤ, έχετε υποχρέωση να αναστείλετε την σύνδεση του ΕΜΠ με το δίκτυό σας, μέχρις ότου το ΕΜΠ συμμορφωθεί με τον εν λόγω κανονισμό.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

  ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

  Όπως, εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της παρούσας, προβείτε στις απαραίτητες ενέργειές σας, προκειμένου να αρθούν οι συγκεκριμένες παραβάσεις και μας διαβεβαιώσετε ότι η χρήση των οπτικών ινών που σας έχουμε παραχωρήσει και του συγκεκριμένου δικτύου σας γίνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς επίσης και από κάθε άλλο Φορέα σας, για λόγους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την από 9.6.2008 μεταξύ μας σύμβαση, διαφορετικά,

  ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

  Ότι μετά την άκαρπη παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα προβούμε στην άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας σε βάρος σας, συμπεριλαμβανομένης και της καταγγελίας της συγκεκριμένης μεταξύ μας συμβάσεως, καθώς επίσης και στην αποκατάσταση κάθε ζημίας μας εκ του λόγου αυτού.

  Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΔΕΤ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

  Μαρούσι, 7.7.2009
  Για την ΟΤΕ Α.Ε.
  Κατηγορία: