Ευρωπαϊκός ενεργειακός σχεδιασμός έως το 2050

 • Δημοσιεύτηκε: 26 Απρίλιος 2012

  Στο τέλος του προηγούμενου έτους δημοσιεύθηκε ο «Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Σχεδιασμός έως το 2050». Ο Αγγλικός όρος είναι «Energy Roadmap 2050». Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες αγγλικό κείμενο στην ακόλουθη διεύθυνση.

  Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εξεδόθη στις Δεκεμβρίου 2011, ο Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Σχεδιασμός έως το 2050 (προτιμήσαμε να αποφύγουμε τον όρο «Ενεργειακός Χάρτης Πορείας») καθορίζεται από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: «Για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών της Ευρώπης κατά περισσότερο από 80% έως το 2050 θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικές οι ανθρακούχες εκπομπές κατά την παραγωγή ενέργειας. Ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050, που παρουσιάζει σήμερα η Επιτροπή, αφορά τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό χωρίς να διαταραχτεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και η ανταγωνιστικότητα. Μετά από ανάλυση διαφόρων σεναρίων, στο έγγραφο αυτό περιγράφονται οι συνέπειες ενεργειακού συστήματος χωρίς ανθρακούχες εκπομπές και το πλαίσιο πολιτικής που απαιτείται. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προβούν στις απαιτούμενες επιλογές στον ενεργειακό τομέα και να δημιουργήσουν σταθερό επιχειρηματικό κλίμα για ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως μέχρι το 2030».

  Ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος Gunther Oettinger δήλωσε: «Μόνο ένα νέο ενεργειακό μοντέλο θα καταστήσει το σύστημά μας ασφαλές, ανταγωνιστικό και βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση. Διαθέτουμε πλέον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα απαραίτητα μέτρα άσκησης πολιτικής που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστούν οι σωστές επενδύσεις».

  Σε μεταγενέστερο σημείο του Δελτίου Τύπου αναφέρεται: «Είναι αποφασιστική η σημασία της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο ενεργειακό μίγμα που έχει επιλεχθεί, για την επίτευξη των σχετικών με το CO2 στόχων έως το 2050 χρειάζονται απαραιτήτως υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και σημαντική αύξηση των μεριδίων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα σενάρια δείχνουν επίσης ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει σπουδαιότερο ρόλο από ό,τι τώρα».

  Ο αναγνώστης θα πρέπει ήδη να έχει συγκρατήσει τρεις βασικές παρατηρήσεις: Πρώτον η Ευρώπη σχεδιάζει την ανεξαρτητοποίησή της από τα ορυκτά καύσιμα, δεύτερον σχεδιάζει το ενεργειακό της μέλλον με ορίζοντα 30 ετών και τρίτον αναγνωρίζει την καθοριστική συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας.

  Ας δούμε όμως τι άλλο αναφέρεται στα συμπεράσματα του «Ενεργειακού Χάρτη Πορείας» και το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία μας: «Το κόστος της ενέργειας αυξάνεται διεθνώς. Στον «Χάρτη» επισημαίνεται ότι οι τιμές θα ανεβαίνουν περίπου έως το 2030, η χρήση νέων τεχνολογιών θα επιτρέψει την μείωση των τιμών στην συνέχεια. Παρεμβάσεις στην εσωτερική αγορά, οι οποίες κρατούν «τεχνητώς» τις τιμές χαμηλά πρέπει να αποφεύγονται. Η κοινωνία πρέπει να προετοιμασθεί ώστε να αντιμετωπίσει υψηλότερα κόστη ενέργειας και να προσαρμοσθεί σε αυτά. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και ενεργοβόρες βιομηχανίες μπορεί να χρειασθούν στήριξη κατά την μεταβατική περίοδο. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι ότι οι επενδύσεις θα ωθήσουν την ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα εξασφαλίσουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και θα μειώσουν το κόστος καυσίμων».

  Από τα προηγούμενα είναι σαφές ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και της ενέργειας θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να προσαρμοσθεί σε αυτήν την πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε επίσης, ότι η «απεξάρτηση» των Ευρωπαίων από τα ορυκτά καύσιμα θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε οικονομικές, αλλά και γεωπολιτικές αναταράξεις.


  Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 21ης Απριλίου 2012 της εφημερίδας Α1.
  Κατηγορία: