Ευρώ, η γιγάντωση της ανεργίας

  • Δημοσιεύτηκε: 01 Ιούνιος 2003

    «Ευρώ, η γιγάντωση της ανεργίας» του οικονομολόγου Κωνσταντίνου Κόλμερ.
    Εκδόσεις «Κάκτος», Αθήνα, 2000.

    Ένα προφητικό βιβλίο για τις συνέπειες της εκχώρησης της νομισματικής κυριαρχίας από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Κατηγορία: