Η Αλβανία δεν προχωρεί στην απογραφή των μειονοτήτων

  • Δημοσιεύτηκε: 13 Ιανουάριος 2006

    Ο Γιώργος Καρατζαφέρης εδώ και μήνες καταγγέλλει ότι η Αλβανία δεν προχωρεί στην απογραφή των μειονοτήτων που ζουν στην επικράτειά της, παρότι οι Αλβανοί αξιωματούχοι είχαν δεσμευθεί ότι θα το έκαναν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει απολύτως τις καταγγελίες του Προέδρου του ΛΑΟ.Σ. απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτησή του, προσθέτοντας και την μάλλον πρωτότυπη δικαιολογία των αλβανικών αρχών ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυτή την απογραφή λόγω του ότι ... δεν έχουν συμφωνήσει με τις μειονότητες που ζουν στην χώρα για το πώς θα συλλεγούν τα απαιτούμενα στοιχεία!

    Η παρέμβαση του Γ. Καρατζαφέρη αναγκάζει την Επιτροπή να επαναλάβει ότι η πρόοδος της πορείας της Αλβανίας προς την Ε.Ε. περνάει μέσα από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και ότι όλες οι μέχρι τώρα πληροφορίες που διαβίβασε η Αλβανία για το μέγεθος των μειονοτήτων της δεν διακρίνονται για την ιδιαίτερη αξιοπιστία τους.

    Η απάντηση της Επιτροπής στον Γιώργο Καρατζαφέρη αναφέρει επί λέξει ότι "η Αλβανία, ανέλαβε πράγματι την υποχρέωση να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις μειονότητες. Πιο πρόσφατα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2003, η Αλβανία συμφώνησε σε μια κοινή σύσταση ότι θα συλλέξει και θα δημοσιοποιήσει, πριν από τα τέλη του 2003, αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος των μειονοτήτων. Τούτο δεν έγινε εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος και έστω και αν η Αλβανία παρέσχε σχετικά στοιχεία το Φεβρουάριο του 2004, δεν υφίσταται ευρεία συναίνεση ως προς την αξιοπιστία τους. Η περαιτέρω πρόοδος εμποδίζεται από τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των αρχών και των ομάδων μειονοτήτων ως προς τη μέθοδο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των στοιχείων. Η Επιτροπή εξακολουθεί να ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία και το διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των μειονοτήτων με προοπτική τον προσδιορισμό μιας μεθοδολογίας ικανής να παράγει αποτελέσματα τόσο αξιόπιστα όσο και αποδεκτά από όλα τα μέρη. Γενικότερα, η πρόοδος της Αλβανίας στη Διαδικασία Σταθερότητας και Σύνδεσης εξαρτάται από την ικανοποιητική αντιμετώπιση εκ μέρους της θεμελιωδών θεμάτων όπως τα δικαιώματα των μειονοτήτων".