Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά έρευνα για το θέμα των ΧΥΤΑ

  • Δημοσιεύτηκε: 18 Ιούνιος 2007

    Εξέτασε την αναφορά του Μάκη Βορίδη η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της παράνομης κατασκευής ΧΥΤΑ απο την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης στις θέσεις Μαύρο Βουνό Γραμματικού και Βραγώνι Κερατέας Λαυρεωτικής, και αποφάσισε ότι τα θέματα που θίγει ο νομαρχιακός σύμβουλος Ανατολικής Αττικής είναι παραδεκτά σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

    Ο επικεφαλής της Νομαρχιακής Παράταξης «Λαϊκός Νομαρχιακός Συναγερμός» και μέλος της Ν.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής είχε αναφέρει ενώπιον της Επιτροπής την κατάσταση που επικρατεί στην συγκεκριμένη περιοχή και ζητούσε την παρέμβαση της για να αποτραπεί η περαιτέρω περιβαλλοντική καταστροφή της, αφού ως γνωστόν η Ευρωπαϊκή κοινότητα απαγορεύει την ταφή μη επεξεργασμένων απορριμμάτων και συνεπώς η έναρξη λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων που αναφέρονται στις ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις, προαπαιτεί την ύπαρξη και αποδεδειγμένα αποδοτική λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στο συγκεκριμένο χώρο ή στους δήμους που εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ, πλην όμως τέτοια εγκατάσταση όχι μόνο δεν υφίσταται, αλλά ούτε έχει καν μελετηθεί η λειτουργία της.

    Έτσι η επιτροπή άρχισε να εξετάζει την αναφορά του Μάκη Βορίδη και αποφάσισε να ζητήσει απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις διάφορες πλευρές του προβλήματος, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει την εξέταση της, μόλις παραλάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

    Κατηγορία: