Η ακτινογραφία των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ: η πρόσφατη δημοσκόπηση της Marc

 • Δημοσιεύτηκε: 25 Μάιος 2006

  Μία ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της εταιρείας Marc δημοσιεύθηκε σε τέσσερα μέρη στην «Ελευθεροτυπία» από τις 22/5 ως τις 25/5. Η δημοσκόπηση αυτή ξέφευγε από τα «τετριμμένα» ερωτήματα και προσπαθούσε να ιχνηλατήσει και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων. Τα ευρήματά της παρουσιάζουν μία ενδιαφέρουσα εικόνα των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ - μία εικόνα η οποία συμφωνεί με όσα έχει ο γράφων επισημάνει τόσο στο βιβλίο «'Ακρα Δεξιά και Ριζοσπαστική Δεξιά στην Ελλάδα και στην Δυτική Ευρώπη 1974-2004» (εκδόσεις «Πελασγός»), όσο και στην σχετική αρθρογραφία του.

  Η πρόθεση ψήφου υπέρ του ΛΑ.Ο.Σ είναι 4% σε όλη την επικράτεια, το οποίο αναλύεται σε 5,2% στην περιφέρεια Αττικής και σε 3,6% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο ΛΑ.Ο.Σ υπερεκπροσωπείται στους άνδρες (5,9%) και στις ηλικίες 25-34 ετών (6,6%), 35-44 ετών (5%) και 55-64 ετών (5,2%).

  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προέλευση των ψηφοφόρων του κόμματος, η οποία σύμφωνα με την δημοσκόπηση έχει ως εξής:

  Marc Ψήφοι *** % συνόλου ψήφων
  Από ΝΔ 3,7% 124.285 45,3%
  Από ΠΑΣΟΚ 1,3% 39.033 14,2%
  Από ΚΚΕ 0,9% 3.929 1,4%
  Από ΣΥΝ 1,3% 3.140 1,1%
  Από ΛΑΟΣ 64,3% 104.232 38%
  Σύνολο πρόθεσης ψήφου ** 4% 274.619 100%

  Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της ΝΔ του 2004 είναι η μεγαλύτερη «πηγή» ψηφοφόρων του κόμματος, ενώ δεύτερη σημαντική «πηγή» είναι οι ψηφοφόροι του ΛΑ.Ο.Σ του 2004. Οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του 2004 έχουν μία αξιοσημείωτη παρουσία, ενώ μικρή είναι -ακόμα- η παρουσία των ψηφοφόρων από τα κόμματα της Αριστεράς. Αυτοί αποτελούν μόλις το 2,5% του συνόλου των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ.

  Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, οι ψηφοφόροι του ΛΑ.Ο.Σ αυτοτοποθετούνται ως εξής: 28,6% στο Κέντρο, 25% στην Δεξιά, 17,9% στην Κεντροδεξιά και 14% στην Κεντροαριστερά και την Αριστερά. Προφανώς, το υπόλοιπο 14,5% δεν αυτοτοποθετήθηκε. Και από αυτό το στοιχείο φαίνεται ότι οι αυτοτοποθετούμενοι δεξιά του Κέντρου (Δεξιά+Κεντροδεξιά) ψηφοφόροι του κόμματος είναι τριπλάσιοι των αυτοτοποθετούμενων αριστερά του Κέντρου ψηφοφόρων (Αριστερά+Κεντροαριστερά) - 42,9% και 14% αντιστοίχως.

  Επιπλέον, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η αυτοτοποθέτηση κάποιου στο «Κέντρο» του πολιτικού φάσματος δεν συνδέεται απαραίτητα με «κεντρώες» απόψεις, αλλά με μία αποστασιοποίηση από την πολιτική και μία δυσπιστία ως προς τα πολιτικά κόμματα. Το ίδιο ισχύει και για την μη-αυτοτοποθέτηση. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι του ΛΑ.Ο.Σ δείχνουν το χαμηλότερο ενδιαφέρον για την πολιτική (39,3%) συγκριτικά με τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων (ΜΟ: 49,4%), ενώ παραδέχονται ότι έχει μειωθεί το ενδιαφέρον τους για την πολιτική (46,4%) σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους ψηφοφόρους άλλων κομμάτων (ΜΟ: 40,6%).

  Ένα σημείο προβληματισμού από την δημοσκόπηση είναι ότι ο ΛΑ.Ο.Σ εμφανίζει πολύ χαμηλή συσπείρωση των ψηφοφόρων του του 2004 (μόλις 64,3%) - συσπείρωση που είναι χαμηλότερη ακόμα και από εκείνη του «Συνασπισμού». Μία αιτία για αυτό φαίνεται να είναι το γεγονός ότι το 51,9% των ψηφοφόρων του κόμματος (το μεγαλύτερο συγκριτικά με τα άλλα κόμματα) παραδέχονται ότι δεν δίνουν «θετική» ψήφο υπέρ του κόμματος, αλλά το ψηφίζουν ως «το λιγότερο κακό» (ΜΟ: 39,5%).

  Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 32,1% των ψηφοφόρων του κόμματος δίνει «ιδεολογική» ψήφο (ΜΟ: 26,1%), ενώ ένα 7,1% των ψηφοφόρων ψηφίζει τον ΛΑ.Ο.Σ λόγω του αρχηγού του (ΜΟ: 6%). Οι ψηφοφόροι αυτοί, που αποτελούν σχεδόν το 40% των ψηφοφόρων του κόμματος, δίνουν «θετική» ψήφο και αποτελούν τον «σκληρό πυρήνα» των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ.

  'Aλλο εύρημα της δημοσκόπησης είναι ότι ο ΛΑ.Ο.Σ δεν παρουσιάζει απώλειες προς την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά, λόγω του ότι η ψήφος υπέρ του είναι σε σημαντικό βαθμό «στρατηγική» και όχι «θετική» όπως είδαμε, έχει απώλειες κυρίως προς το ΚΚΕ (10,7%), προς τους αναποφάσιστους (7,1%) και προς το «άκυρο/λευκό» (7,1%).

  Το 20,2% του συνόλου των ψηφοφόρων δηλώνει (σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών) ότι θα μπορούσε να ψηφίσει υπέρ του κόμματος. Πιό συγκεκριμένα, τον ΛΑ.Ο.Σ θα μπορούσαν να ψηφίσουν το 25% των ψηφοφόρων της ΝΔ και το 12% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει ότι δυνατότητες αύξησης της εκλογικής επιρροής του υπάρχουν. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να περιφρουρηθεί η υπάρχουσα «θετική» ψήφος, ενώ η ψήφος υπέρ του ΛΑ.Ο.Σ ως «το λιγότερο κακό κόμμα» θα πρέπει να μετατραπεί σε «θετική» ιδεολογική ψήφο υπέρ του.

  Όπως έχω ξαναγράψει, για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται συνεχής και συνεπής προσπάθεια. Απαιτείται ιδεολογική σαφήνεια, προγραμματική συνέπεια και η προβολή αξιόλογων στελεχών. Μόνο τότε ο ψηφοφόρος διαμαρτυρίας μετατρέπεται σε «θετικό» ψηφοφόρο υπέρ του κόμματος. Όταν είναι σίγουρος για την ιδεολογική και προγραμματική θέση του κόμματος η οποία θα προβληθεί και θα εφαρμοσθεί από αξιόπιστα στελέχη. Χρήσιμη θα ήταν η διενέργεια focus groups η οποία θα φανέρωνε τους λόγους προτίμησης άλλων εκλογικών επιλογών από ψηφοφόρους του κόμματος του 2004, τα θέματα τα οποία θα περίμενε αυτό το 20,2% να θέσει ο ΛΑ.Ο.Σ και με ποιά οπτική γωνία αλλά και τους λόγους που δημιουργούν δισταγμούς σε αυτό το 20,2% να κατευθυνθεί προς τον ΛΑ.Ο.Σ (καθώς μόλις 4% το κάνει). Τα ευρήματα μιάς τέτοιας έρευνας θα εντόπιζαν τόσο τα ισχυρά σημεία όσο και τις αδυναμίες του ΛΑ.Ο.Σ τόσο σε επίπεδο πολιτικού προγράμματος όσο και σε επίπεδο πολιτικής παρουσίας.

  * ο Γιάννης Κολοβός είναι επικοινωνιολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «'Ακρα Δεξιά και Ριζοσπαστική Δεξιά στην Ελλάδα και στην Δυτική Ευρώπη 1974-2004» το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πελασγός»

  ** Δεν συμπεριλαμβάνονται «αναποφάσιστοι», άκυρα, λευκά, ΔΓ/ΔΑ

  *** Βάσει της δύναμης των κομμάτων σε ψήφους κατά τις εθνικές εκλογές του 2004, ήτοι:

  3.359.058
  ΠAΣOK 3.002.531
  KKE 436.573
  ΣYN 241.539
  ΛΑΟΣ 162.103
  Κατηγορία: