Η κυβέρνηση Καραμανλή επιβαρύνεται με ανεξήγητη υποχωρητικότητα Συνέντευξη του πρέσβη Γεώργιου Γεωργίου στις «Ελληνικές Γραμμές»

 • Δημοσιεύτηκε: 23 Νοέμβριος 2005

  Συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις με στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, οι «Ελληνικές Γραμμές» παρουσιάζουν σήμερα μία συνέντευξη με τον πρέσβη κ. Γεώργιο Γεωργίου, αναπληρωτή προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. σε θέματα πολιτικής και διπλωματίας. Λόγω και της διπλωματικής ιδιότητος του κ. Γεωργίου η συνέντευξη εστιάσθηκε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Την συνέντευξη για τις «Ελληνικές Γραμμές» πήρε ο Χρήστος Χαρίτος.

  Κύριε πρέσβη πως κρίνετε την έως τώρα εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Καραμανλή; Αναφέρομαι κυρίως στην υποστήριξη που έχει δώσει στην είσοδο της Τουρκίας στην Ε.Ε. χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

  Η εξωτερική πολιτική της χώρας διέρχεται την κρισιμοτέραν εποχήν της, η οποία επιβαρύνεται από μίαν ανεξήγητον υποχωρητικότητα εκ μέρους της κυβερνήσεως Καραμανλή εις ό,τι αφορά την προστασίαν της εθνικής κυριαρχίας, η οποία, χωρίς να διαφέρει από την πολιτικήν της προηγούμενης κυβερνήσεως, κατόρθωσε εντούτοις να προσθέση νέας επιβαρύνσεις εις το ήδη δυσχερές κλίμα των σχέσεών μας με την γείτονα.

  Η δοθείσα ευκαιρία να επιλύσουμε τις εκκρεμότητες μας με την Τουρκία, η οποία αντιμετώπιζε το φάσμα της αρνήσεως μας εις την πορείαν ένταξεώς της, παρήλθεν άπρακτος, όπως άπρακτος μπορεί να περιγραφή ολοκλήρος η εξωτερική πολιτική της χώρας κατά την τελευταίαν δεκαετίαν. Η από ετών επιθυμητή σύμπραξις των δύο μεγάλων Ελληνικών κομμάτων που θα κατέληγε εις ισχυροποίησιν της χώρας - τόσον εις το εξωτερικόν όσον και εις το εσωτερικόν - κατέληξε τελικώς εις σύμπραξιν μεν, εις υποτέλειαν δε.

  Οι εκπρόσωποι του πολιτικού κατεστημένου υποστηρίζουν ότι οι διενέξεις μας με την Τουρκία θα λυθούν, αν η Τουρκία γίνει πλήρες μέλος της Ε.Ε. Συμφωνείτε με αυτή την θέση; Γιατί τότε ο τουρκικός επεκτατισμός δεν μειώθηκε όταν η Ελλάς και η Τουρκία έγιναν αμφότερα μέλη του ΝΑΤΟ;

  Οι εκπρόσωποι του πολιτικού κατεστημένου εις Ελλάδα καλά θα κάνουν να εξηγήσουν εις τον Ελληνικό λαόν, πως η Τουρκία αντί να εκλιπαρή της συμπαράστασιν μας, απειλεί αντ' αυτού με casus beli και αυτήν ακόμη την εφαρμογήν εκ μέρους μας αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θαλάσσης.

  Αν η Τουρκία είχε πρόθεσιν ή διάθεσιν να βελτιώση τας σχέσεις της με την Ελλάδα, θα το είχε πράξει μετά το Ελσίνκι του 1999. Παρήλθαν έκτοτε έξη έτη διαρκών προκλήσεων τόσον εις τον εναέριον χώρον όσον και εις την θάλασσαν του Αιγίου, δια να μην αναφερθώ εις τας εκνόμους επιδιώξεις της επί Ελληνικών νησιωτικών περιοχών υπό το αδόκητον όρον «γκρίζαι ζώναι». Δείγμα υποχωρητικότητος ή υποτελείας των Ελληνικών κυβερνήσεων είναι ότι συζητούν την ύπαρξιν «γκρίζων ζωνών» και αντί να αισχύνονται δια την ήτταν των εις τα Ίμια, επιζητούν και βελτίωσιν του πολιτικού των προφίλ δια συγγραφών όπου εν λεπτομερεία περιγράφεται το χρονικόν της ήτης μας εις τα Ίμια.

  Υπό άλλας συνθήκας υγειούς δημοκρατικού πολιτεύματος τα διαλαμβανόμενα εις τας γελοίας αυτάς συγγραφάς θα έπρεπε να αποτελούν απολογητικόν υπόμνημα ενώπιον της εθνικής δικαιοσύνης.

  Οι κήνσορες της εθνικής υποτέλειας μας έλεγαν ότι αν οι Έλληνες της Κύπρου καταψήφιζαν το σχέδιο Ανάν στο δημοψήφισμα θα «χανόμασταν», ερχόμενοι σε σύγκρουση με την «διεθνή κοινότητα». Τελικώς, ο Τάσσος Παπαδόπουλος είπε το μεγάλο ΟΧΙ μαζί με το 76% των Ελληνοκυπρίων και η Κύπρος δεν εχάθη! Γιατί πιστεύετε ότι η πατρίδα μας έχει τόσο μεγάλο έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας;

  Το άνευ περιεχομένου δόγμα «Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται» υπέστη την χαριστικήν βολήν δια του 76% της αποφάσεως των Ελληνοκυπρίων να απορρίψει το σχέδιον Ανάν. Το σχέδιον τουτέστιν της τουρκοποιήσεως της Μεγαλονήσου. Η Κύπρος λοιπόν απεφάσισε. Που είναι η συμπαράστασις της Ελλάδος;

  Την επόμενην κιόλας αμφότερα τα μεγάλα κόμματα απεδοκίμασαν την θέσιν του Προέδρου Παπαδοπούλου. Πως λοιπόν συμπαριστάμεθα; Αλλά και ασχέτως των πρωτοβουλιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η θέσις μας πρέπει πάντοτε να είναι η εξής: «Βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανεξάρτητος και μπορεί να αποφασίζει δια την τύχην του Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν είναι ανεξάρτητος από τον Μεγάλο Ελληνισμό, κέντρον του οποίου είναι η Αθήνα. Και δεν έχει το δικαίωμα η Αθήνα να συντάσσεται με ό,τι εθνικώς επικίνδυνον και καταδικασμένο με σκοπόν να εξυπηρετεί τας προθέσεις όσων υπονομεύουν την ελληνικότητα της Μεγαλονήσου». Η Κύπρος δια τους Έλληνες είναι ό,τι και η Εύβοια, ό,τι και η Κρήτη, ό,τι και η Πελοπόννησος. Είναι αναπόσπαστον τμήμα του Έθνους των Ελλήνων.

  Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να πράξει η Ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να υπερασπισθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο;

  Τα δικαιώματα των Ελλήνων εις Κωνσταντινούπολην, Ίμβρον και Τένεδον, αλλά και οι ανεδαφικαί διεκδικήσεις της Τουρκίας εις τον Αιγαιικό χώρο, θα έπρεπε να αποτελούν αμυντικόν υλικόν και αναπότρεπτον προϋπόθεσιν προκειμένου να δεχθώμεν την έναρξιν των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν.

  Υπάρχει η άποψη ότι αφού όλοι αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως «Μακεδονία», γιατί όχι και εμείς; Τι θα τους απαντούσατε;

  Αν η Δημοκρατία των Σκοπίων επιμείνη εις την διατήρησην της ονομασίας «Δημοκρατία της Μακεδονίας» θα διακινδυνεύση να αυτοενταχθή εις μελλοντικάς εθνικάς διεκδικήσεις γειτόνων της.

  Τελευταίως, κύριε πρέσβη, επανήλθε στο προσκήνιο και το ανύπαρκτο θέμα των Τσάμηδων. Πιστεύετε ότι αντί η Ελλάς να «απολογείται» για αυτό θα έπρεπε να θέσει το ζήτημα των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Β. Ηπείρου; Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ισχύει και σήμερα - ως νομική δέσμευση - το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914 που κατοχύρωνε την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου και η Αλβανία ουδέποτε σεβάσθηκε.

  Η απέλασις των Τσάμηδων από τα Ελληνικά εδάφη ήτο αποτέλεσμα πολέμου κατά την διάρκειαν του οποίου το φύλον των Τσάμηδων στραφέν ενάντιον της πατρίδος συμπαρατάχθηκε με τον ναζισμό, με την στήριξιν και την συμβολήν του οποίου προέβη εις αναίτιας διώξεις, αγριότητες και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος. Θεωρώ ότι πρόκειται περί ασυγχώρητης αυθάδειας η έγερσις - δήθεν - απαιτήσεων ή δικαιωμάτων από την Ελλάδα, την οποίαν κατεπρόδωσαν.

  Τα αποτελέσματα πολέμου αποτελούν το ισχυρότερον Δίκαιον. Με την λογικήν των Τσάμηδων θα μπορούσαν οι Ιταλοί και Γερμανοί να διεκδικούν αποζημιώσεις δι' απολεσθέντα λόγω πολέμου περιουσιακά στοιχεία τα οποία απεκτήθησαν κατά την διάρκειαν της τετραετούς κατοχής.

  Πολύς λόγος έγινε για το βιβλίο του κ. Σημίτη και τις υποτιμητικές αναφορές που κάνει έναντι των Ενόπλων Δυνάμεων για τα Ίμια. Ποια είναι η γνώμη σας;

  Εις τα μεγάλα προβλήματα της χώρας όπως η ανεργία, η οικονομία, οι προσβολές και ταπεινώσεις που υφιστάμεθα εις όλο το φάσμα της εξωτερικής μας πολιτικής προσετέθη και η συγγραφή Σημίτη. Κατά την άποψίν μου πρόκειται δια την υπερήφανον - κατά τον συγγραφέα - περιγραφή μίας ακόμη «ενδόξου ήττης».

  Θεωρώ ότι είναι προσβλητικόν ακόμη και να σχολιάσω την θλιβερή μετακύληση ευθυνών από έναν πολιτικό εις τον οποίον, η μοίρα ανέθεσε την διακυβέρνηση μίας πατρίδος με ιστορία που ανιχνεύεται εις την διαδρομήν πέντε χιλιάδων ετών.

  Κατηγορία: