Καθοριστικής σημασίας η εκλογική αναμέτρηση της 15ης Οκτωβρίου

  • Δημοσιεύτηκε: 04 Οκτώβριος 2006

    Οι Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου αποκτούν μια βαρύνουσα σημασία τόσο για την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Η αυτοδιοίκηση ένας χώρος όπου το πολιτκό κατεστημένο χρησιμοποιεί επί σειρά ετών ως κομματικό φέουδο για εξυπηρετήσεις, προνομιακές συμβάσεις και πεδίο προώθησης των στελεχών, βρίσκεται σε μακρά απόσταση από τον πραγματικό της χαρακτήρα που είναι η εγγύτητά της προς τον πολίτη και η επίλυση των ζητήματων της πόλης και της τοπικής κοινωνίας.

    Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ριζοσπαστική πρόταση του συνδυασμού ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ που με τους Βαγγέλη Παπαδόπουλο, υποψήφιο Υπερνομάρχη, Άδωνι Γεωργιάδη, υποψήφιο Νομάρχη Αθηνών και Παναγιώτη Θεοδωρακίδη, υποψήφιο Νομάρχη Πειραιώς, παρουσιάζει λύσεις σύμφωνες με την επιθυμία του πολίτη μακριά από συμφέροντα και παρεμβάσεις εργολάβων και τραπεζιτών. Με διάθεση αντίστασης στην ραγδαία υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του λεκανοπεδίου, ένα άρωμα από την Αθήνα και τον Πειραιά των ονείρων μας, έχει καθοδηγήσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην πολεοδομική και συγκοινωνιακή κατάσταση, καθώς και λύσεις ουσιαστικές και πρακτικές για την βελτίωση του συστήματος υγείας, την καταπολέμηση του παραεμπορίου, την ενθάρρυνση της απασχόλησης και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χωρίς τους μηχανισμούς υποστήριξης και επικοινωνιακής προσπέλασης, μέσα από τον πολίτη που βιώνει την σκληρή καθημερινότητα διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα που καλύπτει τους όρους ζωής σε πρώτη φάση, αλλά και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

    Τμήματα αυτού του προγραμματικού λόγου έχουν ήδη υιοθετήσει πολλοί άλλοι αυτοδιοικητικοί συνδυασμοί. Ένα κρίσιμο όμως σημείο που πρέπει να αξιολογήσει ο ψηφοφόρος είναι το εξής: ο νομαρχιακός συνδυασμός ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ σε απόλυτη συμφωνία με τον τίτλο του είναι ένας επαρκής μηχανισμός πίεσης απέναντι σε κάθε προσπάθεια που θα στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της ταλαιπωρημένης κοινωνίας του λεκανοπεδίου. Κι αυτό γιατί προέρχεται και απαρτίζεται από ανθρώπους που αντιλαμβάνονται την πολιτική ως καθήκον και ως προσφορά και όχι ως επάγγελμα. Τώρα που η αυτοδιοίκηση επιδρά σε αποφάσεις που σχετίζονται άμεσα με την εκπαίδευση, την υγεία , την επιχειρηματική δράση, την πολιτιστική δραστηριότητα και την πορεία του περιβάλλοντος πρέπει να υπάρχει δυνατός ο συνδυασμός για να αντιπαρατεθεί με τους θιασώτες της παγκοσμιοποίησης.

    Στο πεδίο των πολιτικών εξελίξεων αυτές οι εκλογές αποτελούν ένα ιστορικό πρόκριμα για να ενισχυθεί η προσπάθεια των πατριωτικών δυνάμεων να αντιμετωπίσει το πλήθος των προβλημάτων που προκύπτουν από την αποδυνάμωση της οικονομίας, την ανεργία, την εκτεταμένη ακρίβεια, την τοκογλυφία, την διαφθορά και τον αφελληνισμό. Μια ισχυρή καταγραφή θα αποτελέσει μια ικανή αφετηρία για την ενδυνάμωση και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που οφείλουμε να διαδραματίσουμε.