Ο Εθνικισμός

 • Δημοσιεύτηκε: 03 Αύγουστος 2013

  «Ο Εθνικισμός» του Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
  Εκδόσεις «Πελασγός», Αθήνα, 2013.

  Το έργο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου «Ο Εθνικισμός» είναι μία περισπούδαστη κοινωνιολογική μελέτη που αναλύει σε βάθος το θέμα του Εθνικισμού.

  Αλλά τι είναι Εθνικισμός; Αυτού του όρου γίνεται χρήση από όλον τον κόσμο. Εν τούτοις ολίγον εξετάζεται το περιεχόμενό του και όχι σπανίως αποδίδεται σε αυτόν αξία επί τη βάσει υποκειμενικών εντελώς κριτηρίων.

  Διά τούτο και, όταν κανείς θέλει να εξετάσει τα εθνικιστικά ζητήματα μόνο ενός ορισμένου έθνους, είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα η ανάλυση της έννοιας του Εθνικισμού και η ακριβέστερη έρευνα της γενέσεως και της σημασίας του.

  Κατηγορία: