Τιμή μας η πίστις στο Έθνος

 • Δημοσιεύτηκε: 01 Ιούλιος 2014

  «Τιμή μας η πίστις στο Έθνος»
  Εκδόσεις «Νέα Θέσις», Αθήνα, 2014.

  Στον παρόντα τόμο συμπεριλαμβάνονται:

  • Οι διδασκαλίες της Σχολής Στελεχών του Εθνικιστικού Κινήματος από την έδρα της ιδεολογίας.
  • Οι εισηγήσεις, όπως αυτές ενεκρίθησαν από την ιδεολογική συνδιάσκεψη της Ελληνικής Νεολαίας Εθνικής Παρατάξεως (18-19 Νοεμβρίου 1978).
  • Τα ιδεολογικά κείμενα που δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες «Νέα Θέσις» και «Συναγερμός», με ευθύνη της Διευθύνσεως Ιδεολογίας του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος (ΕΝΕΚ).
  • Οι 15 ιδεολογικές αρχές του ΕΝΕΚ, όπως αυτές ενεκρίθησαν από το Συνέδριο του Κινήματος.
  • Κείμενα γραμμένα από τον συναγωνιστή Πρόδρομο Κούρτογλου υπό την ιδιότητα του συντονιστού της Διευθύνσεως Ιδεολογίας του ΕΝΕΚ κατά την χρονική διάρκεια 1990-1991. Δημοσιεύθηκαν στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Άνθρωποι», όπου το ΕΝΕΚ είχε στην διάθεσή του τρεις σελίδες υπό τον τίτλο «Εθνικιστικά Μηνύματα».

  Έτσι, «εχτελώντας την θητεία μας στη ράτσα», δεν παραδίδουμε σκέτη την εντολή να μας ξεπεράσει η νέα γενιά, αλλά την εξοπλίζουμε ταυτοχρόνως και με το κατάλληλο «ιδεολογικό οπλοστάσιο». Όσοι ζωντανοί ας προσέλθουν.

  Κατηγορία: