Αποφάσεις της συσκέψεως του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου στην Λαμία

  Δημοσιεύτηκε: 01 Ιούλιος 2019

  Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο (ΕΣΟ), μέλη του οποίου είναι οι υπογράψαντες το ψήφισμα για την συσπείρωση των αυτοπροσδιοριζομένων πατριωτικών κομμάτων, συνήλθε την Κυριακή 30 Ιουνίου εκτάκτως σε ξενοδοχείο της Λαμίας με σκοπό να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του.

  Στην Συνέλευση, στην οποία προσήλθαν μέλη από όλη την Ελλάδα, αποφασίστηκαν διά ψηφοφορίας τα κάτωθι:

  1. Η συνέχιση της δράσεως του ΕΣΟ με γνώμονα πάντοτε την ενότητα των αγνών πατριωτικών δυνάμεων του Ελληνισμού, ώστε να δημιουργηθεί η δυναμική μιας εθνικής και καθαρής λύσεως με κυβερνητική προοπτική, όπως απαιτούν τα εκατομμύρια των Ελλήνων που δεν εκφράζονται από κανένα υπάρχοντα πολιτικό φορέα, που είτε απέχουν από τις εκλογές, είτε καταλήγουν στο να ψηφίζουν το κατά την κρίση τους μη-χείρον, ενδίδοντας σε ψευδοδιλήμματα και φθηνές προεκλογικές υποσχέσεις.

  2. Η διερεύνηση του μετασχηματισμού του ΕΣΟ σε φορέα με νομική υπόσταση (ίδρυση νομικού προσώπου).

  3. Η δημιουργία Γραφείου Τύπου.

  4. Η ανάθεση της προσωρινή διοικήσεως του ΕΣΟ σε πενταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ), η οποία θα απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα (αλφαβητικά):

  • Βαλασίδης Δημήτριος (Θεσσαλονίκη)
  • Δούμας Παναγιώτης (Αθήνα)
  • Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (Πύργος)
  • Μπουγιώτης Δημήτριος (Ναύπλιο)
  • Παπαδόπουλος Σπυρίδων (Αθήνα)

  5. Η ανάθεση στην ΠΔΕ της εκλογής Γενικού Γραμματέως, ο οποίος θα είναι ένας εκ των μελών της.

  6. Η ανάθεση στην ΠΔΕ του διορισμού 13 περιφερειακών αντιπροσώπων, εκ των μελών του ΕΣΟ, ένας για κάθε διοικητική περιφέρεια της Ελλάδος.

  7. Η διοργάνωση μέχρι το τέλος του έτους ημερίδας, η οποία:

  • θα αποτιμήσει την δράση, την στάση και την αποτελεσματικότητα όσων προσώπων και φορέων διεκδίκησαν στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 την ψήφο των Ελλήνων εθνικιστών και πατριωτών
  • θα θέσει το πλαίσιο (ιδεολογικό και πολιτικό) της επόμενης ημέρας για την πολιτική εκπροσώπηση των Ελλήνων εθνικιστών και πατριωτών
  • θα διερευνήσει τη δυνατότητα συντονισμού της δημιουργίας ενός φορέα μέσα από συλλογικές διαδικασίες και με ηγεσία προερχόμενη από την βάση

  8. Η σύνταξη δελτίου τύπου αποτίμησης της δράσεως του ΕΣΟ και των διαδικασιών πολιτικής συσπείρωσης του λεγομένου «πατριωτικού χώρου», τις οποίες εκίνησε από τη σύστασή του προ ενός έτους, αμέσως μετά το πέρας των εκλογών της 7ης Ιουλίου.

  Επισημαίνουμε, ότι όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν με δημοκρατικό τρόπο και εγκρίθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των παρισταμένων. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα συνέλθει εντός της τρεχούσης εβδομάδος για να εκλέξει τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου.