Οι θέσεις της δημοτικής κίνησης «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική»

 • Δημοσιεύτηκε: 19 Απρίλιος 2014

   

  Γενική Πολιτική

  Το χρεωκοπημένο μεταπολιτευτικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να αφεθεί να καταστρέφει συστηματικά τον μοναδικό πολιτειακό φορέα που μπορεί ακόμη να λειτουργήσει αυτοδιοικητικά και ανεξάρτητα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση. p align="justify"> Η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική» δεν φιλοδοξεί απλώς να διαχειριστεί μία διοίκηση με σάπιες δομές, αλλά να συντελέσει στην ανατροπή του σημερινού διεφθαρμένου και αντεθνικού πλαισίου διοίκησης, μέσα από μία θεσμική πρόταση και παρεμβατικότητα στην κεντρική εξουσία.

  Αυτή είναι ουσιαστικά η δική μας εθνική αφήγηση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση των χρόνων που έρχονται. Οραματιζόμαστε έναν Δήμο ισχυρό και ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ελλήνων κατοίκων του, έναν Δήμο εφαλτήριο πολιτισμού, ευημερίας και προόδου.

  * Δημιουργία ενός διαδημοτικού οργάνου, στελεχωμένου από τους Δημάρχους ολοκλήρου του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, αλλά και των γύρω από αυτήν περιοχών, για την αντιμετώπιση των μειζόνων θεμάτων που ταλανίζουν την καθημερινότητά μας. Η Θεσσαλονίκη των Δημάρχων, μέσω του θεσμού της Διαδημοτικής Θεσσαλονίκης (ΔΔΘ), είναι η απάντηση στην Κεντρική Εξουσία, που αρνείται εδώ και δεκαετίες να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων μέσα από την μητροπολιτική διαχείρισή τους.

  * Μέσω της ΔΔΘ θα αναπτυχθεί ένα τεράστιο πρόγραμμα μεταφοράς συντελεστών δόμησης, κινήτρων για μετεγκατάσταση δημοτών (με την υποχρέωση διατήρησής τους στα μητρώα του Δήμου Θεσσαλονίκης), ανάδειξης της ιστορικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης, αλλά και την ριζική αναβάθμιση της αισθητικής της.

  * Αποτελεσματική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, της καθαριότητας, της μόλυνσης, των αδέσποτων ζώων, μέσα από διαδημοτικές υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και προγράμματα. Τίποτε δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσα στα στενά όρια ενός δήμου, πολύ δε περισσότερο ενός περίκλειστου Δήμου, όπως αυτός της Θεσσαλονίκης.

  * Απεγκλωβισμός του Δήμου από τις ολέθριες συνέπειες του Μνημονίου και του ξεπουλήματος της πατρίδας στους διεθνείς τοκογλύφους, με την αναζήτηση αλλά και δημιουργία εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

   

   

  Διοίκηση του Δήμου

  Η παθογένεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκινά από τον εναγκαλισμό της από την Κεντρική Εξουσία, η οποία προσπαθεί να την ποδηγετήσει ολοκληρωτικά μεταφέροντας το κομματικό πελατειακό κράτος στις δομές της και εξαρτώντας την οικονομικά αποκλειστικά από αυτήν.

  Η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», στο πλαίσιο εξυγίανσης των διοικητικών δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτείνει τα εξής:

  • Ανασυγκρότηση όλης της διοικητικής πυραμίδας. Περιορισμός των αντιδημάρχων σε τρεις (Οικονομικών, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοτικών Έργων).
  • Περιορισμός σε μόλις τέσσερις (4) των εμμίσθων θέσεων στον Δήμο.
  • Απλοποίηση σε όλες τις διοικητικές δομές του Δήμου. Περιορισμός της γραφειοκρατίας. Σχεδιασμός τετραετίας.
  • Νέο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και του έργου των δημοτικών υπηρεσιών.
  • Ευέλικτο σύστημα μετακινήσεων διοικητικού προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν προσωρινά ή μονιμότερα προβλήματα λειτουργίας.
  • Δημιουργία Σώματος Επιτρόπων του Λαού (ΣΕΛ), που θα ελέγχουν την λειτουργία του Δήμου και τις διαδικασίες του συστηματικά.
  • Εξάλειψη του καθεστώτος των απευθείας αναθέσεων και δυνατότητα εφαρμογής του μόνο μέσα από αυστηρά ελεγχόμενο πλαίσιο (χρονικοί περιορισμοί, ύψος δαπάνης κ.λπ.) και υπό την εποπτεία του ΣΕΛ.
  • Αναβάθμιση του ρόλου και της συμμετοχής των Διαμερισματικών Συμβουλίων στην διοίκηση του Δήμου.
  • Απόσπαση επιμέρους δημοτικών συνεργείων στις Δημοτικές Κοινότητες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και για επεμβάσεις μικρής κλίμακας.
  • Αύξηση του αριθμού των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες, από τις Δημοτικές Κοινότητες.
  • Καθιέρωση δημοψηφισμάτων για ζητήματα που αφορούν την φυσιογνωμία περιοχών, αλλαγές χρήσεων χώρων κ.λπ., αλλά και για κάθε άλλο μείζονος σημασίας θέμα.

   

  Οικονομική Πολιτική

  Η ολέθρια επιλογή υπογραφής «μνημονίων» και «μεσοπροθέσμων», η παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας στους διεθνείς τοκογλύφους και η εκχώρηση του εθνικού μας πλούτου στους δανειστές μας, όπως ήταν φυσικό κατέστρεψε και τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο «Καλλικράτης» ήρθε να δώσει την χαριστική βολή στην προοπτική οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, ενώ η επί σειρά ετών καταλήστευση των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, δημιούργησε δυσαναπλήρωτα ταμιακά κενά, που θα ταλαιπωρούν για χρόνια τις υπηρεσίες και τους δημότες του.

  Η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», στο πλαίσιο εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου, προτείνει τα εξής:

  • Άμεση εγκατάσταση ορκωτών λογιστών στον Δήμο, προκειμένου να ελέγξουν την οικονομική διαχείριση της προηγούμενης Διοίκησής του.
  • Εξορθολογισμός των δαπανών και περιορισμός τους μόνο στις τελείως απαραίτητες για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Αξιοποίηση του οικονομικού οφέλους για τις ανάγκες της κοινωνικής πολιτικής.
  • Εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας και πώλησής της σε δημότες.
  • Φορολόγηση αλλοδαπών με «δημοτικό φόρο παραμονής».
  • Αποδοχές αμοιβών δημάρχου, αντιδημάρχου και άλλων με μισθό ίσο με το βασικό δημοσίου υπαλλήλου.
  • Ανάπτυξη κοινωνικού νομίσματος συναλλαγών για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
  • Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επικεφαλής εκπόνησης νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, για τον καθορισμό χρήσης γης και για συμβουλές και καθοδήγηση επενδύσεων.
  • Δημοτικός φορέας υποβοήθησης νέων επαγγελματιών και καινοτόμων πρωτοβουλιών.
  • Δημιουργία χρηματοπιστωτικού συνεταιρισμού για χορήγηση μικροδανείων.
  • Εφαρμογή των αρχών του Διανεμισμού σε επίπεδο Δήμου.
  • Συνεργασία με τα Επιμελητήρια της πόλης για την διοργάνωση εκθέσεων τοπικών προϊόντων και βραβεύσεις.
  • Πάταξη του παρεμπορίου (συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία)
  • Διακοπή υδροδότησης και ρεύματος σε όλους τους δήθεν «κοινωνικούς χώρους».
  • Λειτουργία Εθελοντικών Ομάδων Καλλωπισμού και Καθαριότητας πόλης.
  • Διαδημοτική συνεργασία για την προσέγγιση υδροπλάνων στην πόλη.
  • Αντικατάσταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με αυτοματισμούς και τεχνολογίες led.

   

  Κοινωνική Πολιτική

  Το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας καταρρέουσας οικονομίας είναι η ανεργία. Αυτή οδηγεί σε μετανάστευση, σε υπογεννητικότητα, σε εγκληματικότητα, σε ύφεση, σε κοινωνική αποσύνθεση.

  Η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων από την οικονομική κατάρρευση, προτείνει τα εξής:

  • «Οι Έλληνες ως Έλληνες και οι ξένοι ως ξένοι». Καταγραφή από τον Δήμο όλων των εργαζομένων μεταναστών. Θέσπιση Υπηρεσίας Διαμονής Αλλοδαπών.
  • Ρήτρα εργασίας στις συμβάσεις του Δήμου με εργολάβους, για την διαφύλαξη της μη απασχόλησης παρανόμων εργατών στα έργα που αναλαμβάνουν.
  • Στήριξη πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών με ειδικό σχέδιο, με την αρωγή του Δήμου στους τομείς διατροφής, υγείας, εκπαίδευσης.
  • Προγράμματα διαφώτισης και επιμόρφωσης για τις γεννήσεις και την οικογένεια.
  • Προτεραιότητα των εγγάμων ζευγαριών στις προσλήψεις.
  • Στους παιδικούς σταθμούς θα εξαντλούνται πρώτα οι ανάγκες των ελληνικών οικογενειών.
  • Δημοτικά κοινωνικά ιατρεία με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οδοντιατρεία, για τους απόρους δημότες.
  • Ανάπτυξη προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής σε σχολεία και χώρους εργασίας.
  • Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για δημότες κάτω από τα όρια της φτώχειας.
  • Ειδικά προγράμματα μέριμνας για αστέγους, ηλικιωμένους, αναπήρους, επαίτες.
  • Μέσω της ΔΔΘ, δημιουργία νέων υποδομών, τοπικών κέντρων ανάπτυξης και εμπορίας, περιοχών ολοκληρωμένων καθέτων μονάδων παραγωγής στηριγμένες στις πρώτες ύλες της περιοχής.
  • Ανάπλαση κτηρίων της Παλιάς Λαχαναγοράς - Δημιουργία εργαστηρίων για νέους τεχνίτες.
  • Ένταξη των Λαχανοκήπων στο σχέδιο πόλης με χαμηλού ύψους κτήρια - Ανάπτυξη εργαστηρίων χαμηλής όχλησης.
  • Άμεση επαναλειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας, με δικαίωμα οπλοφορίας και αρμοδιότητες συλλήψεων. Περιπολίες σε όλες τις γειτονιές, ευνομία και δημιουργία αισθήματος ασφάλειας.
  • Άμεση επαναπρόσληψη σχολικών φυλάκων.
  • Συμμετοχή και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επαφή με τον απόδημο Ελληνισμό, με στόχο καλλιέργεια κινήτρων για την προσφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του, με απώτερο στόχο την παλιννόστηση.
  • Μόνιμοι φύλακες, νυχτοφύλακες και συντηρητές σε όλα τα πάρκα.

   

  Παιδεία – Πολιτισμός

  Το μεγάλο κατακτητικό όπλο του Ελληνισμού ήταν το πνεύμα του και ο πολιτισμός του. Σε μία εποχή πολιτισμικής ισοπέδωσης, καλούμαστε να αναδείξουμε και πάλι όλες εκείνες τις αξίες που εξανθρώπισαν την Οικουμένη και είχαν πηγή τους Έλληνες.

  Η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», στο πλαίσιο ανάδειξης του ελληνικού χαρακτήρα της πόλης μας, αλλά και του μεγάλου πλούτου του ελληνικού πνεύματος, προτείνει τα εξής:

  • Ανάδειξη της ελληνικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης, ως πόλης των Ελλήνων. Τα μνημεία άλλων πολιτισμών θα αναδειχθούν ως προϊόντα κατάκτησης, εποχών σκοτεινών για τον ελληνισμό της πόλης.
  • Αντικατάσταση του τοποσήμου της πόλης με την τοποθέτηση επιβλητικού αγάλματος της αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκης, στον χώρο της παραλίας, κοντά στο άγαλμα του Έλληνα στρατηλάτη.
  • Προκήρυξη και κατασκευή του μνημείου Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής.
  • Δημιουργία βυζαντινού θεματικού πάρκου στο κέντρο της πόλης και τοποθέτηση του αγάλματος του τελευταίου Έλληνα αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πλατεία Αγίας Σοφίας.
  • Αρχιτεκτονική παρέμβαση από τον χώρο του λιμένα έως τον Λευκό Πύργο.
  • Θέσπιση διαγωνισμού ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Επαναλειτουργία του συγκροτήματος παραδοσιακών χορών του Δήμου.
  • Ειδικά προγράμματα στους σχολικούς χώρους για την ανάδειξη της ελληνικής σκέψης στα γράμματα και τις τέχνες.
  • Δημιουργία δημοτικών εργαστηρίων τέχνης, με τμήματα όλων των γνωστικών αντικειμένων της.
  • Πολιτική στήριξης του βιβλίου και ενίσχυσης της ανάγνωσης.
  • Επαναφορά των «Δημητρίων» στην ελληνοκεντρική τους έμπνευση και πρακτική. Συνεργασία με ΔΕΘ.
  • Ελληνικές επιγραφές στα καταστήματα με κοινή αισθητική.
  • Αξιοποίηση των δημοτικών ΜΜΕ για την ανάδειξη της σύγχρονης πολιτισμικής δημιουργίας και προσφοράς, προσώπων και φορέων της πόλης.
  • Δημιουργία του Κέντρου Ορθοδοξίας Χερσονήσου του Αίμου, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
  • Προγράμματα διά βίου μάθησης για όλη την ελληνική οικογένεια.
  • Ενεργός συμμετοχή των μαθητών μέσα από εργασίες και πρωτοβουλίες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
  • Δημιουργία διασχολικών πρωταθλημάτων και ανάδειξη του μαθήματος της Γυμναστικής στην πραγματική του διάσταση και τον σοβαρό παιδαγωγικό του ρόλο.

   

  Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής

  Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από μεγάλες και ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η αναβάθμιση της κοινωνίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία είναι θεμέλιος πυλώνας της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν, λοιπόν, την ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή, η Tοπική Aυτοδιοίκηση καλείται να λάβει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επίτευξη και τον εθνικών μας στόχων που καθορίζονται από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.

  Η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», στο πλαίσιο αναβάθμισης του τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και εξορθολογισμού της χρήσης της ενέργειας, προτείνει τα εξής:

  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονη προώθηση συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών με άλλες πόλεις του εξωτερικού για μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Πολεοδομικός ανασχεδιασμός με εκτεταμένη δράση μέσω της ΔΔΘ, με σημαντικότερο κίνητρο την μεταφορά συντελεστή δόμησης, που θα εναρμονιστεί με τον σχεδιασμό για την οικονομική ανασυγκρότηση του Δήμου, των δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, τα προγράμματα πρασίνου και της ενεργειακής αυτονομίας.
  • Επέκταση του προγράμματος «πράσινα κτήρια», με πράσινες αναπλάσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες.
  • Απαλλαγή για σειρά ετών από τα δημοτικά τέλη όσων κατοικιών και δημοσίων κτηρίων ενταχθούν σε προγράμματα ενεργειακής ανασυγκρότησης.
  • Εξορθολογισμός και βελτιστοποίηση της ενέργειας που απαιτείται σε επίπεδο δήμου.
  • Μέσω της ΔΔΘ φροντίδα θαλασσίου μετώπου και εισόδων της πόλεως, καθώς και μέτρα για την απορρύπανση της ατμόσφαιρας.
  • Συστηματικές δενδροφυτεύσεις στο περιαστικό δάσος με βάση την τοπική χλωρίδα, ενίσχυση και συνδρομή στο έργο των εθελοντικών ομάδων πολιτών.
  • Δημιουργία πρότυπων επιμορφωτικών πολωτικών μονάδων στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των δημοτών στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Καθαρισμός όλων των προβληματικών ρεμάτων που έχουν μεταβληθεί σε σκουπιδότοπους. Διαμόρφωσή τους σε χώρους περιπάτου και αναψυχής, με ήπιες παρεμβάσεις.
  • Δημοτικά συνεργεία επιχειρούν και υλοποιούν προγράμματα πράσινης ανάπλασης δημοσίων χώρων και πράσινης ταράτσας, με προτεραιότητα σε περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.